Scam or fraud: Gas Refill not Delivered me, and give me the Subsidy

Submitted by: Nitin Musale

Complaint Details:
तीन ते चार वेळा गँस मोबाईल फोन द्वारे बुक करुनही घरी प्राप्त झाला नाही व गँस यजंसीला वीचारना केली असता घर मीळाने नाही व डिलेव्हरी बाँय परत आला ,हवा असेल तर यउन पावती फाडा व गँस घेउन जा.असे सागीतले. तसेच नंतर परत गँस बुक करणे साठी फोण लावला असता अधीक माहीती साठी 7 ऩंबरचे आँप्शन टच केले व 1नंबर टच केले,ते चकुन झाले व गँस सबसीडी मीळनार नाही असे समजले. तसेच गँस रीफिल देण्यासाठी आलेला मानुस नेहमी साध्या वेशात राहतो व गँस डिलेव्हरीचे अधीकचे 30 रु मागतो,आणि तेव्हा त्याला पैसे दिले नाही तर नंतर त्यांना आमचे हमेशाचे घरही सापडत नाही.

Comments

comments